Søknadsskjema

Vennligst fyll ut søknaden og send den til skolen. Vi vil kontakte deg snart.

Fornavn, Etternavn
Ved soknad om skoleplass ved Steinerskolens ungdomstrinn. Hvilke fremmedspråk har eleven hatt I tillegg til engelsk
Foreldrene
Fornavn, Etternavn
Fornavn, Etternavn