Pinsefugler i skogen!

Tirsdag d. 26. mai var hele skolen samlet i salen. Alle klasser hadde utformet sine egne pinsefugler for å hilse våren. 8. kl. fremførte diktet "Til Foraaret" av Henrik Wergeland. Deretter toget hele skolen ut av salen og begynte å henge opp fuglene i trærne. Dette var det første året som denne seremonien er prøvd, og alle syntes det var en flott opplevelse!