Motsprøver

Torsdag 29. og fredag 30. september var det motsprøver for hele skolen. Her kan dere se noe av det barna måtte gå gjennom av prøvelser. Det var forskjellige stasjoner både ute og inne og barna fikk et farget bånd for hver motsprøve de hadde bestått. Ungdomstrinnet hadde sine motsprøver på torsdag etter spillet, og barnetrinnet hadde sine på fredag.

Årets motsprøver:

* Dragens innvoller har blitt kokt og servert på dragens kjøkken – for de som våget.

* Dragens tenner har blitt festet til spede armer og ben - for de som våget.

* Elevene har kunnet blitt ført gjennom «De blindes vei» - om de våget.

* Spikermatten ble flittig prøvd – av de som våget.

* Linen i skogen kunne balanseres på - for de som våget.

* Og de aller tøffeste kunne stikke hånden inn i dragens buk, for der å finne en skatt.

7. klasse har i tillegg to helt egne motsprøver: Ildprøven og vannprøven. Og mange våget! 

 

Fulle av nytt mot kunne barna ta fatt på høstferien!