5. klasse zoologi

I 5. klasse har de valgt å studere dyret på en annen måte. Ved å beskrive et landskap som dyret hører til, studerer vi dyrets biotop, hva det spiser, hvordan det lever osv. Ved å lage et landskap, kommer barna mye tettere inn på dyret. 5. klasse levde med dyrenes landskap og hver elev valgte selv hvilket miljø dyret skulle plasseres inn i. Slik blir dyrets verden til en håndfast opplevelse. Da de holdt foredrag om dyrene for hverandre, kom dyrenes verden virkelig fram!