Konfirmasjon våren 2016

Kristensamfunnet i Oslo arrangerer informasjonsmøte om konfirmasjon våren 2016 for ungdommer og foresatte LØRDAG 18. APRIL KL. 13 - 14 i Kristensamfunnet, Oscarsgate 84, Oslo. Den første halvtimen er forbeholdt ungdommene, den siste havtimen er avsatt til foresatte.
Dersom det er ønskelig at vi møter ungdommer og/eller foresatte i lokalmiljøet for den enkelte skole, kan vi kontaktes for nærmere avtale.
Hilsen prestene i Kristensamfunnet i Oslo,

Kristine Høiland (mobil 90104937, krishoei@online.no) og Daniel Rudklint (mobil 40600616, drudklint@hotmail.com)

Her kan dere lese mer om Kristensamfunnet  i Norge. Les mer.