Første skoledag etter ferien

January 2
Planleggingsdag
January 18
Informasjonsmøte