Foreldremøte 9.klasse

September 27
Foreldremøte 1.klasse
October 19
Informasjonsmøte