Siste skoledag- skoleavslutning for 1.-10.kl. Ferdig kl. 11:00. GOD SOMMER!


Skoledagen avsluttes kl. 11:00. Fritids åpen til vanlige tider. GOD SOMMER!