Sommeravslutning for foreldre i 2.-7.kl. i salen. Vitnemålutdeling etterpå.

Vitnemålutdeling i klasserommene etterpå. Kafe på fritidshjemmet.