Mellomtrinnskoret holder konsert på Velferdssenteret