Karneval

Karneval for 2 - 7 klasse med dans, opptredener i manesjen, aktiviteter i klasserommene, kantine og mye moro.