FELLES FORELDREMØTE

Felles foreldremøte for alle klasser.VIKTIG MØTE! Internettekspert fra poilitiet skal snakke om sosiale medier og barn. Samtale etterpå.  Velkommen!! Hilsen kollegiet og foreldreutvalget.