Skolestart etter jul

Velkommen til skolestart kl 08:25. Vanlig skoledag.