Planleggingsdag for ansatte

Planleggingsdag for alle ansatte, antageligvis fra 9-15.