Mellomtrinnskoret(5.,6.,7.) synger på Rekustad eldresenteret