WelkommenCrop.png

INFORMASJONSMØTE, 30.januar. kl.18-20. Vil du vite hva steinerskolen er? Lærere fra skolen forteller. Velkommen!

En av gledene ved vintersnø: snøhuleglede!

136k.png

Alle klassene viser hensyn i leken. De spiller 4 square sammen og elsker det!