Førsteklasse høster poteter. De har ventet lenge!

Fjorårets førsteklasse besøkte sin gamle lærer Therese og sammen med årets førsteklasse høstet de potetene som de satte ifjor. Potetene ble høstet, pusset, satt inn i en lang rekke og talt opp høyt med stor begeistring! Tenk at jorden gir slike store gaver fra seg, bare vi mennesker passer på litt!