steiner

Godi Keller holder foredrag

Foreldreforeningen ved Steinerskolen inviterer til:
Temakvelder om ungdom, skole og foreldre ved pedagog og forfatter Godi Keller. Godi Keller øser av sin varme og erfaring på en måte som kan gi foreldre troen på at vi strekker til, og er gode nok. Han gir tips og råd til hvordan vi kan møte unge på en klok og respektfull måte.

Læringsarenaer og læringskvalitet i puberteten. Hva gjør skolen og hva gjør foreldrene?

3. september, kl. 18.30: Ungdom og læring.
9. september, kl. 18.30: Ungdom og foreldre.

Temakveldene er gratis.
Sted: Salen, Steinerskolen i Fredrikstad.