9 klasses årlige uteprosjekt er i gang!

9.klasse har sitt tradisjonelle arkitektur- og landskapspleieprosjekt i de 3 første skoleukene. Klassen er delt i 3 grupper: Varm mat lages daglig til alle med Hildegunn på skolekjøkkenet, forefallende arbeid på tomta og skolehagnen med Trine og utsmykning av skolebygget ved trappen opp til trappetånet med Sten. Noen dristige tanker ligger bak dette! Gruppene rulleres daglig, og alle blir med på alt.

Midt i perioden kommer "Gjøkeredet" der 9.klassene fra Askim, Moss og Fredrikstad drar på en 3 dagers leir sammen.

Følg med på skolehuset!