Byggeprosjekt

Det er 4. Klasse. Det er vår. 

Hva er ikke mer typisk da, enn at det reiser seg nok et smykke av et byggverk et eller annet sted i skolegården. Like sikkert som blåveisen, kommer det et bygg for året. Kanskje en hobbithytte, en ny bro over bekken, en hytte i skogen, en labyrint, en kirke med klokkespir eller et gjemmested for noen som vil søke ly eller sture. Her finnes et bygg for de fleste behov. Noen av byggene står igjen etter klasser som har gått ut av skolen for mangfoldige år siden.

Heldige er disse barna som får erfare verdien av å ha et mål om noe håndfast og konkret, som man kun kan oppnå om man er flere som vil det samme. Alle bidrar med sitt; løfter, bærer holder, stabler eller gjør det som behøves. Bygget reises litt om litt, dag for dag, og når flere ukers innsats nærmer seg slutt, står bygget ferdig. 

Byggeperioden blir en av mange juveler i deres minnesamling fra skoletiden. En periode som var annerledes. Som preget dem ørlitegrann. Som var en del av en dannelsesreise hvor man opplevde fellesskapsansvar.

2017: En skulptur

Kanskje en illusjon av en klode, på toppen av fire piletrær, som støttende pillarer. Under kloden ferdes barn til og fra bussen. I år. Til neste år. Kanskje i flere tiår frem i tid.